Jak przebiega duchowa adopcja?

Jeśli zastanawiasz się, czym jest duchowa adopcja i w jaki sposób trzeba uczestniczyć w tym zadaniu, odpowiadamy. Duchowa adopcja jest wzięciem w opiekę modlitewną dziecka nienarodzonego, zagrożonego umyślnym przerwaniem jego życia w łonie matki. W przypadku ciąż, zagrożonych zabiciem płodu osoba może przed ołtarzem zadeklarować codzienną modlitwę jednej z tajemnic różańca świętego. Zobowiązanie to należy wypełniać każdego dnia, przez dziewięć miesięcy trwania ciąży. 

Jakie są korzyści płynące z duchowej adopcji?

Duchowa adopcja jest zobowiązaniem, wzmacniającym siłę duchową oraz przeświadczenie o konieczności dbania o prawidłowy rozwój ludzi. Dzięki duchowej adopcji można wytrwale dbać w modlitwie o zachowanie zasad moralnych oraz wzmacniać swoje poczucie poszanowania dla ludzkiego życia. Korzyści płyną z niej nie tylko dla dziecka, które już w łonie matki zostaje objęte opieką modlitewną, ale dla modlącej się osoby pod kątem poczucia wykonywania ważnego zadania. 

Istnieje wiele korzyści płynących z duchowej adopcji. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

  • Duchowa adopcja pomaga nam lepiej rozumieć miłość Boga. Kiedy modlimy się codziennie za dziecko, które jest nam bliskie, uczymy się lepiej miłości Boga. Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi, a miłość Ojca do dzieci jest bezgraniczna. Kiedy stajemy się duchowymi rodzicami, uczymy się tej bezgranicznej miłości i stajemy się lepszymi uczniami Jezusa.
  • Duchowa adopcja pomaga nam lepiej rozumieć potrzeby dzieci.

    Kiedy modlimy się za dziecko, które jest nam bliskie, uczymy się lepiej rozumieć potrzeby dzieci. Wiemy, że potrzebują one naszej modlitwy, aby żyły wiecznie. Uczymy się także, jak ważne jest wsparcie duchowe w życiu dziecka.

  • Duchowa adopcja pomaga nam lepiej rozumieć wolę Boga. Kiedy modlimy się za dziecko, które jest nam bliskie, uczymy się lepiej rozumieć wolę Boga. Wiemy, że Bóg chce, abyśmy byli duchowymi rodzicami dla swoich dzieci. Uczymy się także, że Bóg ma wszystko pod kontrolą i że wszystko, co robi, jest dla naszego dobra.
  • Duchowa adopcja pomaga nam lepiej rozumieć nasze własne dzieci.

    Kiedy modlimy się za dziecko, które jest nam bliskie, uczymy się lepiej rozumieć nasze własne dzieci. Wiemy, że nasze dzieci także potrzebują naszej modlitwy i wsparcia duchowego.

Jak można się zaangażować w duchową adopcję?

Poprzez uczestnictwo w Mszy Świętej, nabożeństwach oraz udział w grupach parafialnych pojawia się możliwość zaangażowania w Duchową adopcję. Jeśli wciąż dopytujesz, czym jest duchowa adopcja i rozważasz udział w tej szczytnej akcji warto włączyć się w czynny udział w życiu parafialnym. Dzięki niemu możesz dowiedzieć się szczegółowo, w jaki sposób rozpocząć zaangażowanie w duchową adopcję oraz na czym dokładnie polega jej zasadność i specyfika. Duchowa adopcja działa ponad podziałami narodowościowymi, wyznacza kierunek ochrony poczętego życia ludzkiego. 

Wpisy dotyczace artykułu